<span style='color:#808080;font-size:12px;'>در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بردسیر مطرح شد؛</span><br>گهرزمین نمونه موفق در زمینه مسوولیت های اجتماعی/گلبن مدیرعامل شرکت گهرفولاد بردسیر

گهر زمین

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بردسیر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، از شرکت گهرزمین بعنوان بارقه امید یاد شد.