برچسب: گلبن

گهر زمین

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بردسیر مطرح شد؛
گهرزمین نمونه موفق در زمینه مسوولیت های اجتماعی/گلبن مدیرعامل شرکت گهرفولاد بردسیر

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بردسیر که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، از شرکت گهرزمین بعنوان بارقه امید یاد شد.

ادامه مطلب »