مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی در کرمان ناشی از گزش سگ است

سگ

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در استان کرمان بیش از ۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی ناشی از گزش سگ بوده و بر اساس مستندات علمی، در صورتیکه ۷۵ درصد سگ ها علیه بیماری هاری واکسینه شوند، احتمال بروز و انتقال بیماری در جمعیت سگ ها و به تبع آن در انسان، به صفر خواهد رسید.