برچسب: پایتخت گردشگری

کرمان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان خبر داد:
معرفی کرمان به عنوان پایتخت گردشگری مقاومت در تهران

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از معرفی این استان به عنوان پایتخت گردشگری مقاومت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران خبرداد.

ادامه مطلب »