برچسب: پاسخگویی

حسن پور

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس:
وزیر ارتباطات در مجلس پاسخگوی نارضایتی مردم از اینترنت خواهد بود

شهباز حسن پور با اشاره به وضعیت اینترنت گفت: قطعاً به دنبال تذکر جدی به وزیر خواهیم بود و در کنار تذکرات قطعا در اولین فرصت وزیر را به مجلس فرا می‌خوانیم، چرا که باید پاسخگوی درخواست به جا و به حق مردم باشد.

ادامه مطلب »