برچسب: وقوع جرم

بردسیر

رئیس دادگستری شهرستان بردسیر خبرداد:
حوزه قضائی شهرستان بردسیر، پیشتاز در پیشگیری از وقوع جرم

رئیس دادگستری شهرستان بردسیر گفت: فعالیت های پیشگیرانه در بردسیر موفقیت های زیادی به ارمغان آورده تا جایی که توانستیم رتبه های برتر استان در پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشیم.

ادامه مطلب »