از ناکامی طرح جمع آوری سگ های ولگرد تا آمارهای افزایشی؛
۲ هزار سگ‌گزیدگی و چهار فوتی ناشی از هاری در کرمان

سگ ولگرد کرمان

آمارها از افزون بر ۲ هزار سگ‌گزیدگی در کرمان طی امسال و نیز چهار فوتی‌ ناشی از هاری از پارسال تاکنون حکایت دارد اما دانشگاه علوم پزشکی اعلام می‌کند طرح جمع‌آوری سگ‌های ولگرد نیز ناکام مانده است.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی در کرمان ناشی از گزش سگ است

سگ

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در استان کرمان بیش از ۸۰ درصد موارد حیوان گزیدگی ناشی از گزش سگ بوده و بر اساس مستندات علمی، در صورتیکه ۷۵ درصد سگ ها علیه بیماری هاری واکسینه شوند، احتمال بروز و انتقال بیماری در جمعیت سگ ها و به تبع آن در انسان، به صفر خواهد رسید.