برچسب: نماینده

پورابراهیمی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:
 وضعیت اینترنت پرسرعت در سطح استان کرمان بسیار نامطلوب است

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از روستاها در استان کرمان به اینترنت دسترسی ندارند و وضعیت اینترنت پرسرعت در سطح استان کرمان بسیار نامطلوب است.

ادامه مطلب »