موشک هایپرسونیک چیست و چطور از سپرهای دفاعی رد می‌شود؟

موشک ایرانی

تحلیلگران دفاعی معتقدند ایران به زودی به نقطه آخر کلاهک موشک‌های بالستیک خواهد رسید زیرا سرجنگی های مانور کننده تنها یک گام مانده به کلاهک‌های هایپرسونیک گلاید کننده (HGV) هستند که هم اکنون لبه فناوری موشکی در بخش سرجنگی ها محسوب می‌شود.