برچسب: مدیر کل دادگستری کرمان

مدیر کل دادگستری کرمان

رییس‌کل دادگستری کرمان در بازدید از سه واحد صنعتی:
دستگاه قضایی درصدد شناسایی ظرفیت‌ها و رفع مشکلات پیش‌روی واحدهای صنعتی و تولیدی است

رییس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر پشتیبانی خوبی از واحدهای تولیدی و صنعتی توسط دستگاه قضایی انجام شده است، گفت: متاسفانه برخی مشکلات واحدهای تولیدی ناشی از کم کاری و عدم اجرای وظایف دستگاه‌ها و نهادهای دولتی است.

ادامه مطلب »
مدیر کل دادگستری کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان:
برخی لیدرهای اغتشاشات کرمان به سازمان‌های اطلاعاتی خارج وابسته بودند

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بخشی از افرادی که در اغتشاشات اخیر بازداشت شدند لیدرها، افراد وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی خارج از کشور و برخی نیز اتباع خارجی بودند که درباره آنها باید به اقتضای وضعیت آنها اقدام شود.

ادامه مطلب »