وقتی مخابرات اعتمادعمومی و مخاطب را نادیده می‌گیرد
قطع تلفن و اینترنت در کرمان

پیش از ظهر روز گذشته ارتباط تلفن همراه اول و برخی سرویس‌های اینترنت در کرمان به طور کلی برای ساعاتی «قطع» بود که متولیان می‌گویند شبکه به حالت پایدار برگشته اما نحوه اطلاع‌رسانی مدیران مخابرات که این قطعی را اختلال می‌خوانند و علت را توضیح نمی‌دهند بر ابهام‌ها افزوده است.