از تبیین تا قیام

امام حسین

نگاهی به ابعاد حرکتِ روشنگرانه‌ی امام حسین(ع) در نهضت عاشورا در بیانات مقام معظم رهبری.