<span style='color:#808080;font-size:12px;'>نماینده مردم کرمان و راور در مجلس:</span><br> وضعیت اینترنت پرسرعت در سطح استان کرمان بسیار نامطلوب است

پورابراهیمی

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از روستاها در استان کرمان به اینترنت دسترسی ندارند و وضعیت اینترنت پرسرعت در سطح استان کرمان بسیار نامطلوب است.

<span style='color:#808080;font-size:12px;'>نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس:</span><br>وزیر ارتباطات در مجلس پاسخگوی نارضایتی مردم از اینترنت خواهد بود

حسن پور

شهباز حسن پور با اشاره به وضعیت اینترنت گفت: قطعاً به دنبال تذکر جدی به وزیر خواهیم بود و در کنار تذکرات قطعا در اولین فرصت وزیر را به مجلس فرا می‌خوانیم، چرا که باید پاسخگوی درخواست به جا و به حق مردم باشد.