برچسب: فقر

بانک ملی

از پستوی محرمانگی به شفافیت مالی؛
دولت سیزدهم ۴ هزار میلیارد تومان از زیان بانک ملی را کاهش داد

بانک ملی که در اوایل دهه ۹۰ سودده بود، در دولت گذشته به شدت زیان‌ده شد، اما دولت سیزدهم در اولین سال فعالیت خود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از زیان بانک ملی را کاهش داده است.

ادامه مطلب »