20 بهمن 1401 ساعت 13:50

ایران عزیزم
20 بهمن 1401 13:50

برچسب: علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی

زاکانی شهردار تهران :
شهید سردار سلیمانی معاملات نظام سلطه را بر هم زد

شهردار تهران با اشاره به ویژگی‌های شهید سردار سلیمانی، گفت: هنر حاج قاسم این بود که جهت گیری کلان نظام سلطه و معادلات آن را برهم زد و در یک وضعیت نابرابر شرایط به سمتی سوق پیدا کرد که ماحصل آن امروز راهی به جز خروج آمریکا از منطقه نیست.

ادامه مطلب »