برچسب: شهید سپهبد سلیمانی

سپاه

معروفی معاون سازمان بسیج مستضعفین خبر داد:
 سومین سالگرد شهادت حاج قاسم در قالب هفته مقاومت برگزار می‌شود

معاون سازمان بسیج با بیان اینکه برنامه‌های سالگرد شهادت حاج قاسم باید مردمی برگزار شود گفت: سومین سالگرد شهادت شهید سلیمانی در قالب هفته مقاومت برگزار می‌شود.

ادامه مطلب »