برچسب: شهید باهنر

استاندار کرمان

استاندار کرمان در مراسم اختتامیه رویداد سلما:
حوادث اخیر کوتاهی‌های حوزه فرهنگ را نمایان کرد

استاندار کرمان با تاکید بر ضرورت جبران کوتاهی ها در حوزه فرهنگ گفت: حوادث اخیر یک خیر بزرگ نیز برای ما داشت که همه را متوجه کاستی‌هایمان کرد و اینکه کوتاهی‌هایمان را جبران کنیم. 

ادامه مطلب »