برچسب: شعر

روحی مدیر کل ارشاد کرمان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان:
تأمین خوراک فکری شاعران حلقه مفقوده “شعر رضوی” است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفت: با معرفی کتب منابع فرهنگ رضوی از طریق اساتید قم و آدم‌های بلد فرهنگ رضوی، سعی داریم خوراک فکری شاعران که حلقه مفقوده شعر رضوی است را تأمین کنیم.

ادامه مطلب »