با حضور سردار علی فدوی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
سردار نظری به عنوان فرمانده جدید سپاه ثارالله استان کرمان معرفی شد

سپاه ثارالله

با حضور سردار علی فدوی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار نظری به عنوان فرمانده جدید سپاه ثارالله استان کرمان معرفی شد.