برچسب: ستاد دیه

ستاد دیه

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان اعلام کرد؛
۲۴۴ نفر زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمان/ ۱۱۰ نفر بدهکار مهریه هستند

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان گفت: در حال حاضر ۲۴۴ نفر مددجوی زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمان داریم که پنج نفر مربوط به دیه تصادفات و حوادث کارگاهی، چک ۱۰ نفر، مهریه ۱۱۰ نفر و بدهکاران نفقه ۹ نفر هستند.

ادامه مطلب »