برچسب: سارق به عنف

حکم

رئیس دادگستری شهرستان بردسیر اعلام کرد:
اشد مجازات برای سارق به عنف در بردسیر تعیین شد

محمد سالاری رئیس دادگستری شهرستان بردسیر گفت : پس از طی روال قانونی و برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده و اخذ اظهارات اصحاب دعوا و دفاعیات متهم و وکیل او، حکم پرونده این سارق به عنف خودرو از سوی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بردسیر صادر شد.

ادامه مطلب »