<span style='color:#808080;font-size:12px;'>معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان :</span><br>میزان خسارت به راه های استان کرمان در اثر سیل ۸۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است/ محورهای شریانی استان باز هستند

سیل

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمان گفت: سیل تقریبا به 480 کیلومتر از راه های شریانی استان آسیب وارد کرده و میزان خسارت تاکنون حدود 840 میلیارد تومان برآورد شده است.