برچسب: دزدی

جزئیات مبارزه با قاچاق کالا در استان کرمان ؛
 پست‌های بازرسی مبارزه با قاچاق به امکانات و فناوری‌های نوین تجهیز شود

استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی در معرض قاچاق کالا قرار دارد و مقابله با این پدیده شوم در استان نیازمند تجهیز شدن استان به امکانات و تجهیزات نوین است.

ادامه مطلب »