برچسب: حقوق عامه

اراضی دولتی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر خبر داد:
ورود مدعی‌العموم بردسیر به قصور مدیریتی در حفظ اراضی دولتی

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بردسیر گفت: در راستای حفظ حقوق عامه، دادستانی این شهرستان به موضوع نگهداری و واگذاری اراضی دولتی در شهرک اصلی دهستان قلعه‌عسکر از توابع بخش لاله‌زار از مناطق گردشگری استان کرمان ورود کرده است.

ادامه مطلب »