هم زمان با آغاز پائیز ؛
برداشت ذرت علوفه ای از سطح 2800 هکتار مزارع شهرستان بردسیر آغاز شد

ذرت

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: کشت ذرت علوفه ای در اراضی شهرستان بردسیر هرساله از اواخر اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه پس ازبرداشت غلات آغاز و برداشت آن از اواسط شهریور تا اواخر مهرماه انجام می شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر خبر داد :
برداشت آنیون ست (بذر پیاز خوراکی ) از 65 هکتار مزارع شهرستان بردسیر

پیاز

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: هرساله در فصل بهار اراضی زیادی جهت کاشت آنیون ست پیاز در این شهرستان آماده سازی و در هرهکتار حدودا 130 کیلو بذر پیاز کاشته می شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر خبر داد:
مدیریت تلفیقی کنترل آفات در گلخانه های منطقه نگار شهرستان بردسیر

گوجه فرنگی

مدیریت تلفیقی کنترل آفات در گلخانه ها با توزیع کارتهای زرد وآبی و نوارزرد بین گلخانه داران منطقه نگار،توزیع و توصیه های فنی در رابطه با آفت مینوز گوجه فرنگی ارائه شد.