آغاز طرح برخورد با قاچاق کالا در استان کرمان؛
فاقد شناسه بودن کالاها مبنای تشخیص قاچاق است

قاچاق

معاون سیاسی، امنیتی استانداری کرمان، گفت: مبارزه با قاچاق کالا تنها منحصر به سطح عرضه نبوده بلکه می‌بایست در حوزه‌های انبارش، حمل و نقل و خرید و فروش کالای قاچاق نیز برخورد‌های لازم صورت بگیرد.