آیت الله خاتمی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان در جمع مردم بردسیر :
هر کس در دل مردم ترس ایجاد کند باید به شدت با او برخورد شود/به لطف خدا این نظام باقی خواهد ماند

سید احمد خاتمی

ایت الله خاتمی نماینده مردم استان کرمان در مجلس خبرگان در بردسیر : هر کس در دل مردم ترس ایجاد کند باید به شدت با او برخورد شود و ما به منافقان و دشمنان می گوییم به لطف خدا این نظام باقی خواهد ماند.