<span style='color:#808080;font-size:12px;'>شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان تائید کرد؛</span><br>عرضه بنزین مخلوط با گازوییل در یک جایگاه سوخت در بردسیر

بنزین

 شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با تایید وقوع تخلف در عرضه بنزین مخلوط با گازوییل در یک جایگاه سوخت شهرستان بردسیر طی روزهای اخیر اعلام کرد که پرونده این تخلف در حال بررسی است.

<span style='color:#808080;font-size:12px;'>شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد:</span><br>خرید و فروش سهمیه بنزین ممنوع شد / جریمه و مسدودی کارت در انتظار فروشندگان سهمیه

بنزین

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای از ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفتگاز کارت هوشمند سوخت خبر داد.