برچسب: برهانی

کرونا

برهانی مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بردسیر در گفتگو با سپهر بردسیر مطرح کرد :
بردسیر در وضعیت قرمز کرونایی / 25 نفر بستری هستند / توصیه به تزریق واکسن

برهانی مدیر شبکه بهداشـت ودرمان شهرستان بردسیر گفت : در حال حاضر بیش از ۲۵ نفر مبتلا در بیمارستان بردسیر وکرمان بستری هستند.

ادامه مطلب »