برچسب: باهنر

باهنر

باهنر عضو مجمع تشخیص نظام در نشست شورای اداری استان کرمان:
فعالیت های اقتصادی مستقل و بنگاه داری را در انجمن حمایت از توسعه کرمان ممنوع کردیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از توسعه استان کرمان گفت: نباید در توسعه کرمان رقابت تخریبی داشته باشیم زیرا این امر در روند توسعه استان با وجود تمامی ظرفیت ها، اخلال ایجاد می‌کند.

ادامه مطلب »