وقتی مخابرات اعتمادعمومی و مخاطب را نادیده می‌گیرد
قطع تلفن و اینترنت در کرمان

پیش از ظهر روز گذشته ارتباط تلفن همراه اول و برخی سرویس‌های اینترنت در کرمان به طور کلی برای ساعاتی «قطع» بود که متولیان می‌گویند شبکه به حالت پایدار برگشته اما نحوه اطلاع‌رسانی مدیران مخابرات که این قطعی را اختلال می‌خوانند و علت را توضیح نمی‌دهند بر ابهام‌ها افزوده است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس:
وزیر ارتباطات در مجلس پاسخگوی نارضایتی مردم از اینترنت خواهد بود

حسن پور

شهباز حسن پور با اشاره به وضعیت اینترنت گفت: قطعاً به دنبال تذکر جدی به وزیر خواهیم بود و در کنار تذکرات قطعا در اولین فرصت وزیر را به مجلس فرا می‌خوانیم، چرا که باید پاسخگوی درخواست به جا و به حق مردم باشد.