رمز پیروزی و غلبه ایرانی‌طلبان بر ویرانی‌طلبان چیست؟
قیام ملی علیه جنگ ترکیبی

پرچم ایران عزیز

خردادماه ۱۴۰۱ بعد از فروکش‌کردن بحران بیماری همه‌گیر کرونا، مردم در حرم مطهر امام خمینی جمع شده بودند تا با حضور رهبر انقلاب و در سالروز رحلت خمینی کبیر ، دوباره پای درس و مکتب امام  بنشینند. اما بین سطور و در میان سخنان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اشارات روشنی از طرح‌های در دستورکار دشمن وجود داشت که گویا برای اجرایی‌کردن آن، چشم به یک زمان مناسب بسته بودند.

رهبر انقلاب اسلامی در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاههای نیروهای مسلح:
اغتشاش برنامه‌ریزی شده بود؛ دشمنی با اصل ایران مستقل و قوی است؛ ملت قوی ظاهر شد

حضرت عشق

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه این اغتشاش‌ها برنامه‌ریزی شده بود، گفتند: اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، بهانه دیگری به‌وجود می‌آوردند تا امسال در اول مهر، در کشور نا امنی و اغتشاش ایجاد کنند.