<span style='color:#808080;font-size:12px;'>وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی :</span><br>نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان جذب اعتبار در سفرهای استانی انجام شده است

وزیر ارشاد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیداری صمیمانه با معاونان، مدیران و کارکنان این وزارتخانه گفت: ارتقاء مرجعیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کاری این وزارتخانه در دولت جدید است.