فرمانده سپاه ناحیه ی بردسیر:
برای زمینه سازی ظهور، تفکر بسیجی و روحیه بسیجی یک ضرورت است

سپاه بردسیر

سرهنگ علی امیری فرمانده سپاه ناحیه‌ بردسیر گفت : امروز برای زمینه سازی ظهور، تفکر بسیجی و روحیه بسیجی یک ضرورت است و بسیج برای ارتقا همدلی و همراهی ایران مقتدر و برای برون رفت از مشکلات برنامه دارد.

با اعتباری بالغ بر چهار و نیم میلیارد ریال؛
زمین چمن ورزشی درون مدرسه‌ای در دشتکار بردسیر افتتاح شد

زمین چمن

 زمین چمن ورزشی درون مدرسه‌ای در قالب طرح شهید سلیمانی در دبیرستان پسرانه متوسطه اول شهید کلانتری دشتکار از توابع شهرستان بردسیر با اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.