روز: 3 شهریور 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سگ ولگرد بردسیر

کودکان بیشترین قربانیان؛
افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد در بردسیر

تراژدی تلخ حمله سگ‌های ولگرد به کودکان بارها در کشور تکرار شده است و شهروندان بردسیری نیز از افزایش جمعیت این حیوانات رنج می‌برند، که می‌طلبد نسبت به اصلاح قانون ساماندهی سگ‌های ولگرد اقدام عاجل صورت گیرد.

ادامه مطلب »