<span style='color:#808080;font-size:12px;'>زاکانی شهردار تهران :</span><br>شهید سردار سلیمانی معاملات نظام سلطه را بر هم زد

علیرضا زاکانی

شهردار تهران با اشاره به ویژگی‌های شهید سردار سلیمانی، گفت: هنر حاج قاسم این بود که جهت گیری کلان نظام سلطه و معادلات آن را برهم زد و در یک وضعیت نابرابر شرایط به سمتی سوق پیدا کرد که ماحصل آن امروز راهی به جز خروج آمریکا از منطقه نیست.

<span style='color:#808080;font-size:12px;'>در آستانه ی دومین سالگرد شهادت منتشر شد؛</span><br>۴۰ جمله از رهبر انقلاب درباره «سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی»

حاج قاسم سلیمانی

رهبر انقلاب در بسیاری از سخنرانی‌هایشان پس از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی درباره او صحبت می‌کند. این بیانات محورهای مختلفی دارد مانند شخصیت، مجاهدت‌ها، شهادت و مکتبِ این شهید بزرگوار.