رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:تزریق واکسن کرونا به ۱۹ هزار نفر در کرمان
استاندارکرمان: اقدامات زیرساختی مهاجرت معکوس را در کرمان رقم زد
وزیر بهداشت: نقشه کرونا در کشور قرمزتر و سیاه می شود
آخرین اخبار کرونا در ایران|هر ۱۶ دقیقه یک تهرانی براثر ابتلا به ویروس منحوس فوت می‌کند / هفته آینده جهش ابتلا خواهیم داشت
مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :کسب رتبه اول اشتغال استان توسط شهرستان بردسیر با ۱۸۳درصد تحقق درسال۹۹
بیش از پنج‌هزار یتیم در کرمان نیازمند حامی هستند
جوانی: منظور از تخلف سردار محمد صرفا رفتارهای سیاسی ـ انتخاباتی مغایر با مقررات سپاه بود
عراقچی: هیچ‌گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم
رهبرمعظم انقلاب: داوطلبان ریاست جمهوری سنگینی کار را بدانند / مشارکت بالا و انتخاب رئیس‌جمهور قوی، ضدفساد، جهادی و امیدوار برای ایران قوی
استاندار کرمان: مسئله مردم، عدالت و معیشت است/ مشارکت بالا در انتخابات ۱۴۰۰ فردا را متفاوت تر می کند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:تزریق واکسن کرونا به ۱۹ هزار نفر در کرمان
استاندارکرمان: اقدامات زیرساختی مهاجرت معکوس را در کرمان رقم زد
وزیر بهداشت: نقشه کرونا در کشور قرمزتر و سیاه می شود
آخرین اخبار کرونا در ایران|هر ۱۶ دقیقه یک تهرانی براثر ابتلا به ویروس منحوس فوت می‌کند / هفته آینده جهش ابتلا خواهیم داشت
مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :کسب رتبه اول اشتغال استان توسط شهرستان بردسیر با ۱۸۳درصد تحقق درسال۹۹
بیش از پنج‌هزار یتیم در کرمان نیازمند حامی هستند
جوانی: منظور از تخلف سردار محمد صرفا رفتارهای سیاسی ـ انتخاباتی مغایر با مقررات سپاه بود
عراقچی: هیچ‌گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم
رهبرمعظم انقلاب: داوطلبان ریاست جمهوری سنگینی کار را بدانند / مشارکت بالا و انتخاب رئیس‌جمهور قوی، ضدفساد، جهادی و امیدوار برای ایران قوی
استاندار کرمان: مسئله مردم، عدالت و معیشت است/ مشارکت بالا در انتخابات ۱۴۰۰ فردا را متفاوت تر می کند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:تزریق واکسن کرونا به ۱۹ هزار نفر در کرمان
استاندارکرمان: اقدامات زیرساختی مهاجرت معکوس را در کرمان رقم زد
وزیر بهداشت: نقشه کرونا در کشور قرمزتر و سیاه می شود
آخرین اخبار کرونا در ایران|هر ۱۶ دقیقه یک تهرانی براثر ابتلا به ویروس منحوس فوت می‌کند / هفته آینده جهش ابتلا خواهیم داشت
مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :کسب رتبه اول اشتغال استان توسط شهرستان بردسیر با ۱۸۳درصد تحقق درسال۹۹
بیش از پنج‌هزار یتیم در کرمان نیازمند حامی هستند
جوانی: منظور از تخلف سردار محمد صرفا رفتارهای سیاسی ـ انتخاباتی مغایر با مقررات سپاه بود
عراقچی: هیچ‌گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم
رهبرمعظم انقلاب: داوطلبان ریاست جمهوری سنگینی کار را بدانند / مشارکت بالا و انتخاب رئیس‌جمهور قوی، ضدفساد، جهادی و امیدوار برای ایران قوی
استاندار کرمان: مسئله مردم، عدالت و معیشت است/ مشارکت بالا در انتخابات ۱۴۰۰ فردا را متفاوت تر می کند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت:تزریق واکسن کرونا به ۱۹ هزار نفر در کرمان
استاندارکرمان: اقدامات زیرساختی مهاجرت معکوس را در کرمان رقم زد
وزیر بهداشت: نقشه کرونا در کشور قرمزتر و سیاه می شود
آخرین اخبار کرونا در ایران|هر ۱۶ دقیقه یک تهرانی براثر ابتلا به ویروس منحوس فوت می‌کند / هفته آینده جهش ابتلا خواهیم داشت
مهندس میرصادقی فرماندار بردسیر :کسب رتبه اول اشتغال استان توسط شهرستان بردسیر با ۱۸۳درصد تحقق درسال۹۹
بیش از پنج‌هزار یتیم در کرمان نیازمند حامی هستند
جوانی: منظور از تخلف سردار محمد صرفا رفتارهای سیاسی ـ انتخاباتی مغایر با مقررات سپاه بود
عراقچی: هیچ‌گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم
رهبرمعظم انقلاب: داوطلبان ریاست جمهوری سنگینی کار را بدانند / مشارکت بالا و انتخاب رئیس‌جمهور قوی، ضدفساد، جهادی و امیدوار برای ایران قوی
استاندار کرمان: مسئله مردم، عدالت و معیشت است/ مشارکت بالا در انتخابات ۱۴۰۰ فردا را متفاوت تر می کند