سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۳۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های کرمان بستری هستند
حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان: ستاد نهضت مسکن باید در کشور راه‌اندازی شود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی: غربی ها خط شایعه علیه همکاری ایران و چین را فعال کردند/ این توافق دستاوردهای بزرگی خواهد داشت
روحانی: «عادی‌سازی و عادی‌انگاریِ» کرونا و «کروناهراسی» خطرناک است
روایتی از شنا با دست‌‌های بسته در دریای تحریم‌‌ها؛ "اتکا بر دانش بومی" شاه‌‌کلید مدیریت منابع در بحران کرونا
بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه: یکی از کارهای مهم این است که مردم براحتی بتوانند به مراکز مورد نیازشان در قوّه‌ی قضائیّه دسترسی داشته باشند.
جزئیات اعمال محدودیت‌ها و نظارت‌های کرونایی در استان کرمان اعلام شد
رئیس اتاق مشترک ایران و چین: تدوین نقشه راه بلندمدت در روابط تهران ــ پکن طبیعی است
روحانی: انتخاب خلف صالح و جانشین بر حق امام (ره) خواب آشفته و پیش‌بینی‌های دشمنان را فرو ریخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از تحقق ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: ۱۱ پروژه غیرفعال است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۳۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های کرمان بستری هستند
حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان: ستاد نهضت مسکن باید در کشور راه‌اندازی شود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی: غربی ها خط شایعه علیه همکاری ایران و چین را فعال کردند/ این توافق دستاوردهای بزرگی خواهد داشت
روحانی: «عادی‌سازی و عادی‌انگاریِ» کرونا و «کروناهراسی» خطرناک است
روایتی از شنا با دست‌‌های بسته در دریای تحریم‌‌ها؛ "اتکا بر دانش بومی" شاه‌‌کلید مدیریت منابع در بحران کرونا
بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه: یکی از کارهای مهم این است که مردم براحتی بتوانند به مراکز مورد نیازشان در قوّه‌ی قضائیّه دسترسی داشته باشند.
جزئیات اعمال محدودیت‌ها و نظارت‌های کرونایی در استان کرمان اعلام شد
رئیس اتاق مشترک ایران و چین: تدوین نقشه راه بلندمدت در روابط تهران ــ پکن طبیعی است
روحانی: انتخاب خلف صالح و جانشین بر حق امام (ره) خواب آشفته و پیش‌بینی‌های دشمنان را فرو ریخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از تحقق ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: ۱۱ پروژه غیرفعال است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۳۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های کرمان بستری هستند
حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان: ستاد نهضت مسکن باید در کشور راه‌اندازی شود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی: غربی ها خط شایعه علیه همکاری ایران و چین را فعال کردند/ این توافق دستاوردهای بزرگی خواهد داشت
روحانی: «عادی‌سازی و عادی‌انگاریِ» کرونا و «کروناهراسی» خطرناک است
روایتی از شنا با دست‌‌های بسته در دریای تحریم‌‌ها؛ "اتکا بر دانش بومی" شاه‌‌کلید مدیریت منابع در بحران کرونا
بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه: یکی از کارهای مهم این است که مردم براحتی بتوانند به مراکز مورد نیازشان در قوّه‌ی قضائیّه دسترسی داشته باشند.
جزئیات اعمال محدودیت‌ها و نظارت‌های کرونایی در استان کرمان اعلام شد
رئیس اتاق مشترک ایران و چین: تدوین نقشه راه بلندمدت در روابط تهران ــ پکن طبیعی است
روحانی: انتخاب خلف صالح و جانشین بر حق امام (ره) خواب آشفته و پیش‌بینی‌های دشمنان را فرو ریخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از تحقق ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: ۱۱ پروژه غیرفعال است.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: ۳۲۴ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های کرمان بستری هستند
حسن پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان: ستاد نهضت مسکن باید در کشور راه‌اندازی شود
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی: غربی ها خط شایعه علیه همکاری ایران و چین را فعال کردند/ این توافق دستاوردهای بزرگی خواهد داشت
روحانی: «عادی‌سازی و عادی‌انگاریِ» کرونا و «کروناهراسی» خطرناک است
روایتی از شنا با دست‌‌های بسته در دریای تحریم‌‌ها؛ "اتکا بر دانش بومی" شاه‌‌کلید مدیریت منابع در بحران کرونا
بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه: یکی از کارهای مهم این است که مردم براحتی بتوانند به مراکز مورد نیازشان در قوّه‌ی قضائیّه دسترسی داشته باشند.
جزئیات اعمال محدودیت‌ها و نظارت‌های کرونایی در استان کرمان اعلام شد
رئیس اتاق مشترک ایران و چین: تدوین نقشه راه بلندمدت در روابط تهران ــ پکن طبیعی است
روحانی: انتخاب خلف صالح و جانشین بر حق امام (ره) خواب آشفته و پیش‌بینی‌های دشمنان را فرو ریخت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان از تحقق ۴۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان خبر داد و گفت: ۱۱ پروژه غیرفعال است.