رمضانی قاضی رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان :ورودی پرونده ها به دادگاه شهرستان بردسیر طی یک سال گذشته به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است
IMG_20180624_115324 دکتر محمد امین نخعی دادستان شهرستان بردسیر هدف از نهاد قضایی ؛ تضمین حقوق فردی و اجتماعی ، تحقق صلح ، عدالت وامنیت است
photo_2019-06-15_16-52-57 مهندس سبک خیز مدیرجهاد کشاورزی بردسیر :شهرستان بردسیربا ۱۵۷۵۰ هکتار رتبه اول آبیاری تحت فشار را در استان دارد
لاله_زار_بردسیر-1024x488 سرمقاله :کشت گل محمدی لاله زار نماد اقتصادمقاومتی / نقش معادن بردسیر درتحقق اقتصادمقاومتی فراموش نشود؟
449011436_22836 حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر :ایستادگی رهبری در برابر توطئه های دشمنان انقلاب / شرکتهای فولاد قول مساعد جهت امور عمرانی امامزاده محمد (ع) دادند
13980323000196_Test_PhotoN پاسخ قاطع و صریح رهبر معظم انقلاب به ۵ درخواست ترامپ که توسط نخست وزیر ژاپن مطرح شد
13980214000487_Test_PhotoN ظریف : پیشنهاد امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادیم
111 حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبرکرمانی امام جمعه بردسیر: نمایندگان درراس اموربودن مجلس را فراموش نکنند/ کارشناسان نمره خوبی به مجلس نمی دهند
رهبری امام خامنه‌ای: آن‌طور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم/ مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است
13980214000487_Test_PhotoN ظریف : پیشنهاد امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادیم
رمضانی قاضی رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان :ورودی پرونده ها به دادگاه شهرستان بردسیر طی یک سال گذشته به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است
IMG_20180624_115324 دکتر محمد امین نخعی دادستان شهرستان بردسیر هدف از نهاد قضایی ؛ تضمین حقوق فردی و اجتماعی ، تحقق صلح ، عدالت وامنیت است
photo_2019-06-15_16-52-57 مهندس سبک خیز مدیرجهاد کشاورزی بردسیر :شهرستان بردسیربا ۱۵۷۵۰ هکتار رتبه اول آبیاری تحت فشار را در استان دارد
لاله_زار_بردسیر-1024x488 سرمقاله :کشت گل محمدی لاله زار نماد اقتصادمقاومتی / نقش معادن بردسیر درتحقق اقتصادمقاومتی فراموش نشود؟
449011436_22836 حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر :ایستادگی رهبری در برابر توطئه های دشمنان انقلاب / شرکتهای فولاد قول مساعد جهت امور عمرانی امامزاده محمد (ع) دادند
13980323000196_Test_PhotoN پاسخ قاطع و صریح رهبر معظم انقلاب به ۵ درخواست ترامپ که توسط نخست وزیر ژاپن مطرح شد
13980214000487_Test_PhotoN ظریف : پیشنهاد امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادیم
111 حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبرکرمانی امام جمعه بردسیر: نمایندگان درراس اموربودن مجلس را فراموش نکنند/ کارشناسان نمره خوبی به مجلس نمی دهند
رهبری امام خامنه‌ای: آن‌طور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم/ مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است
13980214000487_Test_PhotoN ظریف : پیشنهاد امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادیم
رمضانی قاضی رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان :ورودی پرونده ها به دادگاه شهرستان بردسیر طی یک سال گذشته به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است
IMG_20180624_115324 دکتر محمد امین نخعی دادستان شهرستان بردسیر هدف از نهاد قضایی ؛ تضمین حقوق فردی و اجتماعی ، تحقق صلح ، عدالت وامنیت است
photo_2019-06-15_16-52-57 مهندس سبک خیز مدیرجهاد کشاورزی بردسیر :شهرستان بردسیربا ۱۵۷۵۰ هکتار رتبه اول آبیاری تحت فشار را در استان دارد
لاله_زار_بردسیر-1024x488 سرمقاله :کشت گل محمدی لاله زار نماد اقتصادمقاومتی / نقش معادن بردسیر درتحقق اقتصادمقاومتی فراموش نشود؟
449011436_22836 حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر :ایستادگی رهبری در برابر توطئه های دشمنان انقلاب / شرکتهای فولاد قول مساعد جهت امور عمرانی امامزاده محمد (ع) دادند
13980323000196_Test_PhotoN پاسخ قاطع و صریح رهبر معظم انقلاب به ۵ درخواست ترامپ که توسط نخست وزیر ژاپن مطرح شد
13980214000487_Test_PhotoN ظریف : پیشنهاد امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادیم
111 حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبرکرمانی امام جمعه بردسیر: نمایندگان درراس اموربودن مجلس را فراموش نکنند/ کارشناسان نمره خوبی به مجلس نمی دهند
رهبری امام خامنه‌ای: آن‌طور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم/ مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است
13980214000487_Test_PhotoN ظریف : پیشنهاد امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادیم
رمضانی قاضی رمضانی زاده رئیس دادگستری شهرستان :ورودی پرونده ها به دادگاه شهرستان بردسیر طی یک سال گذشته به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است
IMG_20180624_115324 دکتر محمد امین نخعی دادستان شهرستان بردسیر هدف از نهاد قضایی ؛ تضمین حقوق فردی و اجتماعی ، تحقق صلح ، عدالت وامنیت است
photo_2019-06-15_16-52-57 مهندس سبک خیز مدیرجهاد کشاورزی بردسیر :شهرستان بردسیربا ۱۵۷۵۰ هکتار رتبه اول آبیاری تحت فشار را در استان دارد
لاله_زار_بردسیر-1024x488 سرمقاله :کشت گل محمدی لاله زار نماد اقتصادمقاومتی / نقش معادن بردسیر درتحقق اقتصادمقاومتی فراموش نشود؟
449011436_22836 حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبر کرمانی امام جمعه بردسیر :ایستادگی رهبری در برابر توطئه های دشمنان انقلاب / شرکتهای فولاد قول مساعد جهت امور عمرانی امامزاده محمد (ع) دادند
13980323000196_Test_PhotoN پاسخ قاطع و صریح رهبر معظم انقلاب به ۵ درخواست ترامپ که توسط نخست وزیر ژاپن مطرح شد
13980214000487_Test_PhotoN ظریف : پیشنهاد امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادیم
111 حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبرکرمانی امام جمعه بردسیر: نمایندگان درراس اموربودن مجلس را فراموش نکنند/ کارشناسان نمره خوبی به مجلس نمی دهند
رهبری امام خامنه‌ای: آن‌طور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم/ مشکلات نظام پارلمانی از نظام ریاستی بیشتر است
13980214000487_Test_PhotoN ظریف : پیشنهاد امضای تعهدنامه عدم تجاوز به کشورهای حاشیه خلیج فارس را دادیم