2765013 در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش مطرح شد؛ تجلیل فرمانده معظم کل قوا از مواضع وحدت‌آفرین فرمانده ارتش
images ۴۰۰۰ هکتار از مزارع شهرستان بردسیر به آفت سن آلوده شده اند
2328783 باند بین المللی مسلح قاچاق مواد مخدر در عمق کویر متلاشی شد/۶قاچاقچی مواد مخدر کشته شدند
1397012313515576513838014 بیانات منتشر نشده رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام؛احتیاج به «تعمیر قلب» داریم
photo_2018-02-01_13-15-03_13961111132142 دکتر تارم امام جمعه بردسیر: در اسلام زن باید یک انسان سازباشد / دیدگاه مردان به زنان دیدگاهی به عنوان نقش مادری و همسری باشد
IMG_۲۰۱۸۰۳۰۲_۱۷۴۹۲۰ استقبال بی نظیرمردم بردسیر از اولین روز جمعه بازار
636165362495693061_M دکتر خطیبی شهرداربردسیر : راه اندازی جمعه بازار بخش کوچکی از رسالت اجتماعی شهرداری است
photo_2018-03-02_19-15-23 حجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر :خانواده های معزز شهدا همواره باید مورد تکریم وتجلیل جامعه اسلامی قراربگیرند امنیت وهمه دستاوردهای انقلاب را مدیون شهدای عزیز هستیم
36 حجت الاسلام والمسلمین دکترتارم اما م جمعه بردسیر: استفاده غرب از علم به عنوان یک حربه و یک سلاح مهلک برعلیه بشریت / امور تربیتی ، صدقه جاریه دوشهید رجایی و باهنر است
13961129000871_Test_PhotoA رهبرمعظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی:۲۲ بهمن امسال در سراسر کشور شبیه معجزه بود/ اشرافی‌گری و بی‌توجهی به مستضعفان ارتجاع و حرکات ضدانقلابی است
2765013 در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش مطرح شد؛ تجلیل فرمانده معظم کل قوا از مواضع وحدت‌آفرین فرمانده ارتش
images ۴۰۰۰ هکتار از مزارع شهرستان بردسیر به آفت سن آلوده شده اند
2328783 باند بین المللی مسلح قاچاق مواد مخدر در عمق کویر متلاشی شد/۶قاچاقچی مواد مخدر کشته شدند
1397012313515576513838014 بیانات منتشر نشده رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام؛احتیاج به «تعمیر قلب» داریم
photo_2018-02-01_13-15-03_13961111132142 دکتر تارم امام جمعه بردسیر: در اسلام زن باید یک انسان سازباشد / دیدگاه مردان به زنان دیدگاهی به عنوان نقش مادری و همسری باشد
IMG_۲۰۱۸۰۳۰۲_۱۷۴۹۲۰ استقبال بی نظیرمردم بردسیر از اولین روز جمعه بازار
636165362495693061_M دکتر خطیبی شهرداربردسیر : راه اندازی جمعه بازار بخش کوچکی از رسالت اجتماعی شهرداری است
photo_2018-03-02_19-15-23 حجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر :خانواده های معزز شهدا همواره باید مورد تکریم وتجلیل جامعه اسلامی قراربگیرند امنیت وهمه دستاوردهای انقلاب را مدیون شهدای عزیز هستیم
36 حجت الاسلام والمسلمین دکترتارم اما م جمعه بردسیر: استفاده غرب از علم به عنوان یک حربه و یک سلاح مهلک برعلیه بشریت / امور تربیتی ، صدقه جاریه دوشهید رجایی و باهنر است
13961129000871_Test_PhotoA رهبرمعظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی:۲۲ بهمن امسال در سراسر کشور شبیه معجزه بود/ اشرافی‌گری و بی‌توجهی به مستضعفان ارتجاع و حرکات ضدانقلابی است
2765013 در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش مطرح شد؛ تجلیل فرمانده معظم کل قوا از مواضع وحدت‌آفرین فرمانده ارتش
images ۴۰۰۰ هکتار از مزارع شهرستان بردسیر به آفت سن آلوده شده اند
2328783 باند بین المللی مسلح قاچاق مواد مخدر در عمق کویر متلاشی شد/۶قاچاقچی مواد مخدر کشته شدند
1397012313515576513838014 بیانات منتشر نشده رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام؛احتیاج به «تعمیر قلب» داریم
photo_2018-02-01_13-15-03_13961111132142 دکتر تارم امام جمعه بردسیر: در اسلام زن باید یک انسان سازباشد / دیدگاه مردان به زنان دیدگاهی به عنوان نقش مادری و همسری باشد
IMG_۲۰۱۸۰۳۰۲_۱۷۴۹۲۰ استقبال بی نظیرمردم بردسیر از اولین روز جمعه بازار
636165362495693061_M دکتر خطیبی شهرداربردسیر : راه اندازی جمعه بازار بخش کوچکی از رسالت اجتماعی شهرداری است
photo_2018-03-02_19-15-23 حجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر :خانواده های معزز شهدا همواره باید مورد تکریم وتجلیل جامعه اسلامی قراربگیرند امنیت وهمه دستاوردهای انقلاب را مدیون شهدای عزیز هستیم
36 حجت الاسلام والمسلمین دکترتارم اما م جمعه بردسیر: استفاده غرب از علم به عنوان یک حربه و یک سلاح مهلک برعلیه بشریت / امور تربیتی ، صدقه جاریه دوشهید رجایی و باهنر است
13961129000871_Test_PhotoA رهبرمعظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی:۲۲ بهمن امسال در سراسر کشور شبیه معجزه بود/ اشرافی‌گری و بی‌توجهی به مستضعفان ارتجاع و حرکات ضدانقلابی است
2765013 در دیدار فرماندهان نیروی زمینی ارتش مطرح شد؛ تجلیل فرمانده معظم کل قوا از مواضع وحدت‌آفرین فرمانده ارتش
images ۴۰۰۰ هکتار از مزارع شهرستان بردسیر به آفت سن آلوده شده اند
2328783 باند بین المللی مسلح قاچاق مواد مخدر در عمق کویر متلاشی شد/۶قاچاقچی مواد مخدر کشته شدند
1397012313515576513838014 بیانات منتشر نشده رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان نظام؛احتیاج به «تعمیر قلب» داریم
photo_2018-02-01_13-15-03_13961111132142 دکتر تارم امام جمعه بردسیر: در اسلام زن باید یک انسان سازباشد / دیدگاه مردان به زنان دیدگاهی به عنوان نقش مادری و همسری باشد
IMG_۲۰۱۸۰۳۰۲_۱۷۴۹۲۰ استقبال بی نظیرمردم بردسیر از اولین روز جمعه بازار
636165362495693061_M دکتر خطیبی شهرداربردسیر : راه اندازی جمعه بازار بخش کوچکی از رسالت اجتماعی شهرداری است
photo_2018-03-02_19-15-23 حجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر :خانواده های معزز شهدا همواره باید مورد تکریم وتجلیل جامعه اسلامی قراربگیرند امنیت وهمه دستاوردهای انقلاب را مدیون شهدای عزیز هستیم
36 حجت الاسلام والمسلمین دکترتارم اما م جمعه بردسیر: استفاده غرب از علم به عنوان یک حربه و یک سلاح مهلک برعلیه بشریت / امور تربیتی ، صدقه جاریه دوشهید رجایی و باهنر است
13961129000871_Test_PhotoA رهبرمعظم انقلاب در دیدار مردم آذربایجان شرقی:۲۲ بهمن امسال در سراسر کشور شبیه معجزه بود/ اشرافی‌گری و بی‌توجهی به مستضعفان ارتجاع و حرکات ضدانقلابی است