2690938 رهبرمعظم انقلاب اسلامی:«غلط زیادی» آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید
bardsir-namaz-ashora10 حجت الاسلام و المسلمین دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر: نقش مردم در نظام مقدس اسلامی یک نقش اساسی است
thumbnail (6) روابط عمومی شهرداری بردسیر اعلام کرد : اجرای بالغ بر ۲۱۰۰۰ متربع آسفالت توسط شهرداری بردسیر، آزاد سازی بخشی از مسیر تعریض خیابان فاطمی، جدول گذاری بلوار میرزاآقاخان و شهید خسروی
photo_2017-11-25_19-20-33 دکتر خطیبی شهرداربردسیر: سامانه ۱۳۷ شهرداری بردسیر راه اندازی شد
IMG12524126 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجه‌الاسلام آقای حاج‌علی‌اکبری را به ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب کردند
IMG_3844 حجت الاسلام و المسلمین دکترمیثم تارم امام جمعه بردسیر:مردم رکن اصلی نظام هستند مطالبه گری و درخواست مطالبات حق انان است
photo_2017-11-25_03-16-20 حجت الاسلام والمسلمین دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر: حماسه ۹د ی برگ زرین دیگری در کارنامه پر افتخار جمهوری اسلامی ایران است
photo_2017-12-27_02-40-37 حجت الاسلام والمسلمین دکتر تارم اما م جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، بودجه ای مقاومتی تصویب کنند
photo_2017-11-25_03-16-20 حجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، بودجه ای مقاومتی تصویب کنند
????? ??????? ???? ? ???????? ??????? ???? ??????? رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:«فلسطین» آزاد خواهد شد/ ادعای پایتختی «قدس» در فلسطین اشغالی نشانه عجز دشمنان است/ برخی حاکمان و نخبگان منطقه به ساز آمریکا می‌رقصند
2690938 رهبرمعظم انقلاب اسلامی:«غلط زیادی» آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید
bardsir-namaz-ashora10 حجت الاسلام و المسلمین دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر: نقش مردم در نظام مقدس اسلامی یک نقش اساسی است
thumbnail (6) روابط عمومی شهرداری بردسیر اعلام کرد : اجرای بالغ بر ۲۱۰۰۰ متربع آسفالت توسط شهرداری بردسیر، آزاد سازی بخشی از مسیر تعریض خیابان فاطمی، جدول گذاری بلوار میرزاآقاخان و شهید خسروی
photo_2017-11-25_19-20-33 دکتر خطیبی شهرداربردسیر: سامانه ۱۳۷ شهرداری بردسیر راه اندازی شد
IMG12524126 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجه‌الاسلام آقای حاج‌علی‌اکبری را به ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب کردند
IMG_3844 حجت الاسلام و المسلمین دکترمیثم تارم امام جمعه بردسیر:مردم رکن اصلی نظام هستند مطالبه گری و درخواست مطالبات حق انان است
photo_2017-11-25_03-16-20 حجت الاسلام والمسلمین دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر: حماسه ۹د ی برگ زرین دیگری در کارنامه پر افتخار جمهوری اسلامی ایران است
photo_2017-12-27_02-40-37 حجت الاسلام والمسلمین دکتر تارم اما م جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، بودجه ای مقاومتی تصویب کنند
photo_2017-11-25_03-16-20 حجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، بودجه ای مقاومتی تصویب کنند
????? ??????? ???? ? ???????? ??????? ???? ??????? رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:«فلسطین» آزاد خواهد شد/ ادعای پایتختی «قدس» در فلسطین اشغالی نشانه عجز دشمنان است/ برخی حاکمان و نخبگان منطقه به ساز آمریکا می‌رقصند
2690938 رهبرمعظم انقلاب اسلامی:«غلط زیادی» آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید
bardsir-namaz-ashora10 حجت الاسلام و المسلمین دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر: نقش مردم در نظام مقدس اسلامی یک نقش اساسی است
thumbnail (6) روابط عمومی شهرداری بردسیر اعلام کرد : اجرای بالغ بر ۲۱۰۰۰ متربع آسفالت توسط شهرداری بردسیر، آزاد سازی بخشی از مسیر تعریض خیابان فاطمی، جدول گذاری بلوار میرزاآقاخان و شهید خسروی
photo_2017-11-25_19-20-33 دکتر خطیبی شهرداربردسیر: سامانه ۱۳۷ شهرداری بردسیر راه اندازی شد
IMG12524126 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجه‌الاسلام آقای حاج‌علی‌اکبری را به ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب کردند
IMG_3844 حجت الاسلام و المسلمین دکترمیثم تارم امام جمعه بردسیر:مردم رکن اصلی نظام هستند مطالبه گری و درخواست مطالبات حق انان است
photo_2017-11-25_03-16-20 حجت الاسلام والمسلمین دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر: حماسه ۹د ی برگ زرین دیگری در کارنامه پر افتخار جمهوری اسلامی ایران است
photo_2017-12-27_02-40-37 حجت الاسلام والمسلمین دکتر تارم اما م جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، بودجه ای مقاومتی تصویب کنند
photo_2017-11-25_03-16-20 حجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، بودجه ای مقاومتی تصویب کنند
????? ??????? ???? ? ???????? ??????? ???? ??????? رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:«فلسطین» آزاد خواهد شد/ ادعای پایتختی «قدس» در فلسطین اشغالی نشانه عجز دشمنان است/ برخی حاکمان و نخبگان منطقه به ساز آمریکا می‌رقصند
2690938 رهبرمعظم انقلاب اسلامی:«غلط زیادی» آمریکا در خصوص قدس به سرانجام نخواهد رسید
bardsir-namaz-ashora10 حجت الاسلام و المسلمین دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر: نقش مردم در نظام مقدس اسلامی یک نقش اساسی است
thumbnail (6) روابط عمومی شهرداری بردسیر اعلام کرد : اجرای بالغ بر ۲۱۰۰۰ متربع آسفالت توسط شهرداری بردسیر، آزاد سازی بخشی از مسیر تعریض خیابان فاطمی، جدول گذاری بلوار میرزاآقاخان و شهید خسروی
photo_2017-11-25_19-20-33 دکتر خطیبی شهرداربردسیر: سامانه ۱۳۷ شهرداری بردسیر راه اندازی شد
IMG12524126 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور حکمی حجه‌الاسلام آقای حاج‌علی‌اکبری را به ریاست شورای سیاستگذاری ائمه جمعه منصوب کردند
IMG_3844 حجت الاسلام و المسلمین دکترمیثم تارم امام جمعه بردسیر:مردم رکن اصلی نظام هستند مطالبه گری و درخواست مطالبات حق انان است
photo_2017-11-25_03-16-20 حجت الاسلام والمسلمین دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر: حماسه ۹د ی برگ زرین دیگری در کارنامه پر افتخار جمهوری اسلامی ایران است
photo_2017-12-27_02-40-37 حجت الاسلام والمسلمین دکتر تارم اما م جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، بودجه ای مقاومتی تصویب کنند
photo_2017-11-25_03-16-20 حجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، بودجه ای مقاومتی تصویب کنند
????? ??????? ???? ? ???????? ??????? ???? ??????? رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی:«فلسطین» آزاد خواهد شد/ ادعای پایتختی «قدس» در فلسطین اشغالی نشانه عجز دشمنان است/ برخی حاکمان و نخبگان منطقه به ساز آمریکا می‌رقصند