خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۵/۱۲/۰۲ ۰۷:۱۲
شناسه خبر : 3135

شماره:۲۷۷

۲۷۷-۱۲۷۷-۱ محبوب ترین هاحضرت آدم خدا را بحق محمد و علی و فاطمه و حسن وحسین سوگند داد تا توبه اش پذیرفته شد هر کس به زیارت برادر مومنش برود در واقع به زیارت خدا رفته استامام جمعه نگار : هرگاه فرزند آدم بمیرد عمل او قطع می شود مگر در سه چیز:رئیس‌جمهور در گفت‌وگو […] ...