خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۵/۰۴/۰۷ ۱۸:۵۳
شناسه خبر : 2491

مسابقه میعاد شماره ۳

سپهرآنلاین ،مسابقه میعاد ۳ سئوال اول: خطبه ۳۱ امام علی خطاب به چه کسی است ؟ سئوال دوم : انتظار مردم از قوه قضائیه چیست ؟ سئوال سوم: چرا نماز جمعه بردسیر رتبه اول و گاهی دوم وسوم در بین ۵۵نماز جمعه سراسر استان  را کسب کرده است ؟ سئوال چهارم : چرا مردم صدای [...] ...

سپهرآنلاین ،مسابقه میعاد ۳

سئوال اول: خطبه ۳۱ امام علی خطاب به چه کسی است ؟

سئوال دوم : انتظار مردم از قوه قضائیه چیست ؟

سئوال سوم: چرا نماز جمعه بردسیر رتبه اول و گاهی دوم وسوم در بین ۵۵نماز جمعه سراسر استان  را کسب کرده است ؟

سئوال چهارم : چرا مردم صدای ضجه و عذاب مردگانشان را نمی شنوند اگر می  شنیدند چه می کردند ؟

سئوال پنجم : دو مورد از مصادیق تقوای الهی که در این خطبه ذکر شده را نام ببرید.

 

پاسخ های را در محل نما زجمعه در %