خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۲/۰۱/۰۶ ۰۹:۲۹
شناسه خبر : 20

درباره ما

   سپهر بردسیر هفته نامه ی سیاسی ـ فرهنگی استان کرمان با زمینه ی تحلیلی ـ خبری صاحب امتیاز و مدیر مسئول و سردبیر : محمد رضا شجاعی مدیر داخلی : عمید شجاعی صفحه آرایی : نورا با گستره ی توزیع استان کرمان محبوب ترین هاحجت الاسلام دکتر میثم تارم امام جمعه بردسیر:نمایندگان مجلس ، […] ...